Featured Post Articles

Fourfield lämnar NK

Fourfield lämnar NK

En klassisk butik – NK Sport i Stockholm – är på väg att försvinna. Eller åtminstone byta plats och aktör. NK har bestämt sig för att flytta om avdelningarna på…[+]

Scary Facts About Artificial Intelligence

Scary Facts About Artificial Intelligence
We are in the fourth industrial revolution, which is characterized by advances in robotics and self-driving car technology, the proliferation of smart home appliances, and more. At the forefront of all these is artificial intelligence (AI), which is the development of automated computer systems that could match or even surpass humans in intelligence. AI is regarded as the next big…

Antalet anmälda våldtäkter har ökat

Antalet anmälda våldtäkter har ökat
I dag publicerar Brå, Brottsförebyggande rådet, den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter