Australien är världens säkraste land för kvinnor

Australien är världens säkraste land för kvinnor. Det visar en analys av New World Wealth, rapporterar Business Insider Australia. Rapporten visar också ett samband mellan ett lands ekonomiska tillväxt och hur säkra landets kvinnor är. Sverige hamnar inte ens på topp tio.

Women Happy Birds Sexy Sunset Sunrise Girls

Women Happy Birds Sexy Sunset Sunrise Girls


Det är New World Wealth som i sin senaste Global Wealth Migration Review bland annat listar världens säkraste länder för kvinnor.

“Kvinnors säkerhet är ett av de bästa sätten att mäta ett lands långsiktiga möjligheter för tillväxt, med en korrelation på 92 procent mellan historisk tillväxt och kvinnors säkerhetsnivåer”, säger rapporten.

“Det betyder att ett lands tillväxt stärks ju säkrare kvinnorna är.”

Australien är bland de mest ekonomiskt framgångsrika länderna i världen. De senaste tio åren har rikedomen i Australien ökat med 83 procent. Enligt New World Wealths undersökning är Australien också det allra säkraste landet i världen för kvinnor.

Sverige däremot, som har över 7.000 våldtäkter och sammanlagt drygt 21.000 sexualbrott varje år, kommer inte ens med bland topp tio.

De 10 säkraste länderna för kvinnor år 2017 var:

1. Australien
2. Malta
3. Island
4. Nya Zeeland
5. Kanada
6. Polen
7. Monaco
8. Israel
9. USA
10. Sydkorea

Listan baseras på andelen kvinnor i varje land som har blivit utsatt för allvarliga brott under det gångna året.