Rakhmat Akilov placeras på Kumlaanstalten

Rakhmat Akilov dömdes den 7 juni till livstids fängelse för terrordådet på Drottninggatan förra året.

Nu står det klart att han får avtjäna sitt straff på Kumlaanstaltens säkerhetsavdelning.

Det framgår av Kriminalvårdens beslut, där de även tar hänsyn till Akilovs säkerhet, skriver SVT Nyheter.

Rakhmat Akilov dömdes den 7 juni till livstids fängelse för terrordådet på Drottninggatan förra året.

Nu står det klart att han får avtjäna sitt straff på Kumlaanstaltens säkerhetsavdelning.

Det framgår av Kriminalvårdens beslut, där de även tar hänsyn till Akilovs säkerhet, skriver SVT Nyheter.

Hans möjligheter att vistas utomhus eller ta emot brev, telefonsamtal och besök är också strängt begränsade.

Säkrast för honom själv

Att begränsa Akilovs möjligheter till kontakt med omvärlden är inte den enda anledningen till varför han placeras på säkerhetsavdelningen.

Det är också den säkraste platsen för honom själv.

”Akilov är väl känd för allmänheten genom de brottsliga gärningar han dömts för och det föreligger potentiellt en hotbild såväl inom som utom anstalt” står det i Kriminalvårdens beslut, enligt SVT.

Erkänner inte svensk domstol

Under utredningen ska Rakhmat Akilov ha gjort klart att han inte erkänner den svenska domstolen som giltig. I stället säger han sig lyda under IS lagar och rättfärdigar sina brott utifrån politiska resonemang och djupgående religiösa aspekter.

Trots sin övertygelse skriver Kriminalvården att Akilov är motsägelsefull i sin inställning till att begå liknande brott i framtiden, enligt SVT:

”Det framkommer att han är beredd att göra vad som krävs och förväntas av honom och att han skulle kunna agera på en liknande uppmaning. Samtidigt anser han sig ha gjort sin plikt och ämnar leva sitt liv i fred.”

← Newer Post
Older Post →