Antalet anmälda våldtäkter har ökat

Antalet anmälda våldtäkter har ökat
I dag publicerar Brå, Brottsförebyggande rådet, den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter

Polisanmälningar om könsstympning har ökat

Polisanmälningar om könsstympning har ökat
2016 gjordes det nästan dubbelt så många polisanmälningar om könsstympning som året innan. Att inte fler fall leder till fällande dom tror polisen kan bero på att det är svårt att vittna mot sin familj. – Det är alltid svårt när det gäller familjerelaterade brott, med tanke på att det finns en lojalitet inom familjen, säger Helene Svedberg på polisen…