Jätteökning av turismen i Sverige
Turismen växer så det knakar i Sverige. Inte minst ökar antalet besökare från länder utanför Europa kraftigt. Förra året ökade till exempel antalet kinesiska gäster med 25 procent. Sverige är stekhett som turistland. Nya siffror från Tillväxtverket visar att turistnäringen förra året omsatte 300 miljarder kronor. Det är en dubblering från år 2000. Svenska turister i majoritet Svenska turister står…