Nu kan nyanlända få 100 procent av lönen skattefinansierad

AF-Extratjänster

Arbetsförmedlingen har lanserat en ny satsning. Man kallar det för “extratjänster” och riktar sig speciellt till den stora gruppen av “nyanlända” invandrare, men deras löner subventioneras till 100 procent av skattebetalarna. Dessutom får företagen som anställer denna för dem gratis arbetskraft ytterligare ett incitament, där de även får ett bidrag per anställd varje dag i tre månader.

Den nya satsningen, som började gälla vid årsskiftet, är sannolikt ett försök att få fler invandrare ut på arbetsmarknaden och därmed förbättra deras statistik inför valet, som ett led i Socialdemokraternas valstrategi. Redan innan den nya satsningen, kunde de som anställer invandrare istället för svenskar få 80 procent av deras löner betalda av skattebetalarna. Trots detta, och åtskilliga påkomna fusk med dessa skattemedel, menar arbetsförmedlingen att det inte räcker.