Väldigt lite pengar till statskassan

Väldigt lite pengar till statskassan
Höga marginalskatter både hämmar svensk konkurrenskraft och försämrar välfärden. Och drar in väldigt lite pengar till statskassan.”

Idag släpper Almega en ny rapport som visar att Sverige skattar bort 2800 läkare varje år. Vem vill jobba mer när staten tar nästan hela löneökningen?

Sveriges höga marginalskatter gör att människor tar ut kompledighet i stället för övertidsersättning. Almega har räknat ut att om marginalskatterna försvann skulle arbetsutbudet öka. För läkare motsvarar det 2.800 heltidsekvivalenter, skriver Håkan Eriksson.

Sverige har världens högsta marginalskatter. Dessutom helt i onödan, eftersom marginalskatternas effekt har två stora negativa effekter.