Män och kvinnors hjärnor mer olika än väntat

Redan en månad efter födseln kan neurologer se stora skillnader mellan hur flickors och pojkars hjärnor utvecklas, visar ny forskning. De överraskande resultaten är ett hårt slag mot de som hävdar att kön är en så kallad social konstruktion.
screenshot-2018-01-29-15-52-21
Det är forskare vid universitetet i Wisconsin-Madison som har mätt hjärnornas utveckling hos 77 nyfödda flickor och 72 pojkar, skriver den populär­vetenskapliga tidskriften Research Digest.

Forskarna genomförde en så kallad magnetisk resonanstomografi för att skanna av bebisarnas hjärnor dels vid födseln och dels en månad senare. De hittade då signifikanta skillnader i hur pojkar och flickors hjärnor utvecklades, som var större än vad forskarna väntat sig.

Förutom att pojkarnas hjärnor växte snabbare i volym än flickornas utvecklades också olika delar av hjärnan olika snabbt beroende på kön.

Det är sedan tidigare känt att olika delar av människohjärnan hanterar olika funktioner i det mänskliga sinnet. Bilderna från resonanstomografin tros därför bli en svår utmaning för de som ansluter sig till den genusvetenskapliga så kallade grundtesen om att män och kvinnor är födda identiska och kön är en så kallad social konstruktion.